DMCA

Bu Site mutlupanda.com, Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası ( DMCA ) tarafından korunmaktadır .

Sitenin sevgili ziyaretçileri https://mutlupanda.com/  Telif hakkıyla korunanlar da dahil olmak üzere bu kaynağın materyallerinin kullanımıyla ilgili yasal ve diğer emsalleri önlemek  için Sorumluluk Reddi hükümlerini dikkatlice incelemenizi rica ediyoruz  . Bir makale, resim, ses dosyası veya program olsun, fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere başkalarının haklarına saygı duymanızı öneririz. Telif hakkı ihlalinin, takip eden tüm önleyici tedbirlerle birlikte yasal sorumluluk gerektirdiğini unutmayın:

 1. mutlupanda.com’un (daha sonra web kaynağı) ana ve ikincil web sayfalarında yer alan bilgiler, katılımcıların özellikle ilgilerini çekebilecek konular hakkında ücretsiz ve tam bilgi edinmeleri için düzenlenmiştir.
 2. Herhangi bir bilgi, ilgililik, tamlık, doğruluk veya doğruluk garantisi olmaksızın ve diğer açık veya zımni garantiler olmaksızın orijinal formatında yayınlanır. Web kaynağına erişim ve içeriğinin kullanımı tamamen kendi takdirinde ve riski altındadır.
 3. Portalın idari ekibi (web kaynak yöneticileri, yetkililer, ana kurucular, çalışanlar, yöneticiler, moderatör ekibinin temsilcileri ve diğer temsilciler), yanlışlıklar olasılığı varken kullanıcılara doğru ve ilgili bilgileri sağlamak için her türlü çabayı gösterir.
 4. mutlupanda.com portalı, tüm katılımcılar için tamamen erişilebilir içeriğe sahip bir projedir. Site mimarisi, İnternet’e erişimi olan herkesin içeriğini çoğaltmasına izin verir, bu nedenle site ve İçeriği kısıtlama olmaksızın, “olduğu gibi”, bu sitenin katılımcıları, Yönetim, Yönetim, Sitenin dayandığı sunucuların sahipleri veya herhangi bir başkası tarafından, herhangi bir şikayette bulunma nedeni olabilecek bu veya dolaylı sitelerle herhangi bir şekilde ilişkilendirilebilir.
 5. Herhangi bir yazılım, mutlupanda.com kullanıcıları tarafından riskleri kendilerine ait olmak üzere kaydedilir. mutlupanda.com web kaynağından uygulama indiren bir site ziyaretçisi, uygulamaların kurulumunun ve tam kullanımının belirli bir miktar ödeme gerektirebileceğini kabul eder. Kullanıcılar, eylemleri mutlupanda.com yönetim ekibi tarafından yönetilen diğer kullanıcılar tarafından da dosyaların yerleştirilebileceği konusunda bilgilendirilir.
 6. İdari yapı, ilgililik, doğruluk, erişilebilirlik, doğruluk, eksiksizlik veya web sitesinin ve içeriğin herhangi bir özel amacı ile tutarlılık dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, site ve içeriği ile ilgili herhangi bir taahhüt veya garanti vermemektedir. bununla ilgili olarak, portalda gezinirken herhangi bir sorun olmaması, güvenli ve kesintisiz olması, Yöneticiler Grubunun belirtilen arızaları onarması veya sitede Truva atı programları ve virüslerin bulunmaması ve ayrıca Napo nenie ve web sitesi üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmediği belirtilmemiştir.
 7. mutlupanda.com web sitesindeki bazı bağlantılar üçüncü şahıs kaynaklarına yönlendirir. Bu bağlantılar, kolay yönlendirme için bu İnternet projesinde yer almaktadır ve bunların varlığı, bu portalın İdari Grubunun üçüncü taraf web kaynaklarının içeriğini teşvik ettiği veya genel olarak değerlendirdiği anlamına gelmez. Ayrıca, belirtilen web sitesinin İdaresi, yabancı kaynakların içeriğinden ve kullanılabilirliğinden sorumlu değildir. Yazılı, mutlupanda.com’da bulunan diğer portallardan gönderilen web kaynağında belirtilen tüm bağlantılara, reklam birimlerine ve diğer verilere atıfta bulunur.
 8. Yönetim, ziyaretçilerin tek başına, ayrı materyal olarak veya link göndererek ilettikleri bilgiler de dahil olmak üzere, gönderilen ve gönderilen bilgilerin hukuka uygunluğunu veya hukuka aykırılığını kontrol etme gibi işlemleri temel yetkiler arasında içermez. Yöneticiler grubu, katılımcılar arasında aktarılan materyallerin kullanımının yanı sıra telif hakkını, alma ve iletme yasallığını belirlemez.
 9. Bir kullanıcıdan diğerine iletilen materyaller, belirtilen iki kullanıcı için dosya alışverişine konu olur. İdare, bu bilgilerin içeriğinden ve ayrıca herhangi bir yazara veya yazar grubuna ait olmasından sorumlu tutulamaz. Bununla birlikte, bu bilgi, aksi belirtilmediği sürece, bu kaynakta iletilen herhangi bir bilgi otomatik olarak mutlupanda.com’un kurucularının mülkiyetine geçtiğinden, mutlupanda.com yöneticilerinin tasarrufunda olabilir.
 10. Portal yönetim ekibi, içeriğin eksiksizliğini, yasallığını ve uygunluğunu sağlamak için makul adımları atmaktadır, ancak İdare, İnternet projesinde yer alan veya bulunan materyaller kullanılarak üretilen veya bulunanlar gibi üçüncü kişi veya kuruluşların bilinçli ve tesadüfi eylemlerinden sorumlu değildir. İdare ve üçüncü şahıslar tarafından sağlanan benzeri bir kaynak aracılığıyla.
 11. İnternet projesinin idari yapısı, yürürlükteki mevzuata uygun olarak, verilebilecek veya dikkate alınabilecek her türlü söz, garanti ve güvenceyi reddetmekte olup, İnternet projesinin içeriğinden Yönetim Grubu sorumlu değildir; katılımcılar ve sitenin kendisi.
 12. Portalda yayınlanan reklam materyallerinden yalnızca reklam veren sorumludur. Web kaynağı ayrıca, sunulan hizmet ve ürünleri reklam birimlerinde belirtilen fiyat veya koşullarda edinme veya kullanma olasılığının garanti edilmediği konusunda da uyarır. Ziyaretçi, kaynağın, reklamcılarla olan herhangi bir ilişkinin sonucu olarak ortaya çıkan olası sonuçlardan (herhangi bir hasar dahil) sorumlu olmadığını kabul eder. Bu tür hasarlar şunları içerir: kişisel yaralanma, bilgisayar arızası, bilgisayar bağımlılığı, bilgi işlem mekanizmalarına ve ev ağlarına zarar, yasal sorunlar vb.
 13. İnternet projesi, kullanıcıların yorum, soru, öneri, şikayet ve diğer bildirimleri göndererek bu bilgileri portalın diğer katılımcılar tarafından görüntülenecek ilgili bölümlerine girmelerini sağlar. Bu web kaynağı iletilen bilgilerden sorumlu değildir.
 14. Materyalleri yayınlayan taraf, ortaya konan makalelerin veya uygulamaların telif hakkının sahipliğini ve yasallığını doğrulamakla yükümlüdür.
 15. mutlupanda.com admin ekibi, moderatörler tarafından düzenlenene kadar materyallerin içeriğinden sorumlu değildir.
 16. Yönetim grubu, katılımcıları bilgilendirmeden bu gereksinimleri tamamlama ve azaltma yetkisini saklı tutar. Ayrıca, katılımcılar tarafından portal veya diğer ilgili sitelerde yayınlanan herhangi bir verinin değiştirilmesinden, ayarlanmasından, düzenlenmesinden, silinmesinden Yönetim Grubu sorumlu değildir.
 17. İdari grup, herhangi bir Ziyaretçinin veya katılımcı grubunun web kaynağına erişimini herhangi bir uyarı ve açıklama yapmaksızın engelleme yetkisine sahiptir.
 18. Yönetim, Katılımcılar tarafından web kaynağında yayınlanan metin bilgilerine, yürütülebilir dosyalara, ses malzemelerine, grafik dosyalarına ve diğer verilere yönelik bağlantıları herhangi bir uyarıda bulunmadan veya iddialara ilişkin açıklama yapmadan düzenleme veya silme hakkına sahiptir.
 19. Kuruluşun adı, ticari markası, ürünün yanı sıra tasarımın telif hakkı, telif hakkı materyali ve sunulan portalda atıfta bulunulan, kullanılan veya belirtilen bazı dolaylı haklar, tam ve mevcut sahiplere aittir. Kaynakta aksi belirtilmedikçe, hak sahibi dışında hiç kimse telif hakkı verilerini kullanma haklarını yönetme hakkına sahip değildir. Telif hakkı bulunan materyallerin çalınmasından kullanıcılar sorumludur.
  20. Bu kaynakta yayınlanan bilgileri okumak, dağıtmak veya değiştirmek, bu projenin kullanıldığı ülkenin yasalarını ihlal edebilir.
 20. Ziyaretçi, ihtilafların ve sürtüşmelerin Rusya Federasyonu mevzuatının mevcut düzenleyici işlemlerine göre çözüleceğini kabul eder.
 21. Ziyaretçi, bir web kaynağının katılımcı tarafından kullanılmasına ilişkin tüketici haklarının korunmasına ilişkin normatif kanun ve kanunların, ticari hizmet sunumu olmadığı için uygulanamaz olduğunu kabul eder.
 22. Kuralların bir üyesinin bariz veya gizli bir ihlali durumunda kaynak yöneticileri ekibinin sessizliği ve tarafsızlığı, bu sitenin İdaresini daha sonra portalın çıkarlarını korumak için makul önlemleri uygulama hakkından mahrum bırakmaz.
 23. Rusya Federasyonu yasalarına göre bazı kuralların iptal edildiğinin ilan edilmesi durumunda, diğer koşullar tam olarak yürürlükte kalır.
 24. Katılımcı, bu portalı ziyaret etmekle, “Feragatname” maddesini ve önerilen Kuralları kesin olarak kabul ettiğini, ayrıca meşru durumlardan dolayı kullanıcıya yüklenebilecek tüm sorumlulukları kabul ettiğini teyit eder.
 25. Portal yöneticilerinden oluşan bir ekip, herhangi bir zamanda Kurallarda hemen yürürlüğe girecek değişiklikler yapma hakkına sahiptir. Değişiklikler yapıldıktan sonra portalın kullanılmaya devam edilmesi, katılımcının yeni kuralları otomatik olarak kabul ettiği anlamına gelir.

Lütfen bir e-posta yanıtı için bize bir veya iki gün izin verin. Şikayetinizi İnternet Servis Sağlayıcımız gibi diğer taraflara e-posta ile göndermenin talebinizi hızlandırmayacağını ve şikayetin gerektiği gibi yapılmaması nedeniyle gecikmeli yanıtla sonuçlanabileceğini unutmayın. Teşekkürler.